Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với website Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang

Giới thiệu liên hiệp hội Giới thiệu liên hiệp hội

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-LHH ngày 04/7/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật về việc công nhận Ban Chấp hành, Uỷ Ban kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021...
Căn cứ Quyết định số 4715/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang, về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Gian...
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ I (2005-2009...
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang

Được thành lập theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 07/02/2005 của UBND tỉnh Tiền Gian...

Hội thành viên Hội thành viên

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 509